Odhalení i těch nejmenších detailů

Operační mikroskop, lupové brýle

Každá ordinace lékaře je vybavena vlastním operačním mikroskopem, který umožňuje několikanásobné zvětšení a tím odhalení i nejmenších detailů. S výhodou používáme u ošetření kořenových kanálků, odstranění zalomených nástrojů a při miniinvazivních technikách ošetření.

ošetření kořenových kanálků

odstranění zalomených nástrojů

miniinvazivní techniky ošetření

Méně záření a větší přesnost kresby snímků…

Digitální RTG, Vistascan

Digitalizace v oblasti rentgenologie umožnila snížit dávku záření pro pacienta a zvýšit přesnost kresby jednotlivých snímků, které jsou nedílnou součástí každého vyšetření a stanovení přesné diagnózy.

zvýšená přesnost kresby

přesná diagnóza

Digitální RTG, Vistascan

Kvalitnější a přesnější diagnóza…

3D RTG – CBCT Vatech PaX-i3D Smart

Na panoramatickém RTG můžeme kromě chrupu posoudit stav kosti, čelistních dutin a kloubů. CBCT má pak nezastupitelnou roli v diagnostice a plánování před implantací, v dentoalveolární chirurgii či při složitých endodontických ošetřeních.

panoramatické RTG

diagnostika a plánování před implantací

Odhalíme místa normálně neviditelná a těžko dostupná

Digitální fotografie

Fotografie je nedílnou součástí každého vstupního vyšetření a většiny výkonů v průběhu léčby. Díky dokumentaci si potom můžeme s klienty zhodnotit stav chrupu na počátku a po ukončení léčby.

stav před a po

Intraorální kamera, digitální zrcadlovky

Maximální pohodlí…

Zubní soupravy Planmeca

Naše ordinace jsou vybaveny špičkovými soupravami Plamneca
pro zajištění Vašeho maximálního pohodlí během ošetření.

maximální pohodlí

špičkové vybavení