Analgosedace

ošetření bez obav pro všechny...

Analgosedace je uměle navozený stav hlubokého spánku, kdy ošetření probíhá bez vědomí pacienta a naprosto bezbolestně pod vedením našeho zkušeného lékaře – anesteziologa, MUDr. Sechovského. Oproti celkové anestezii se jedná o ošetření s minimální zátěží pro tělo.

Ošetření je vhodné především pro dětské neošetřitelné, nebo nespolupracující pacienty, kde je potřeba kvalitně ošetřit více zubů najednou. Většinou se dá vše vyřešit v jedné 2-3 hodinové návštěvě a není třeba ošetření absolvovat na několikrát a způsobovat dítěti další stres. Pacient si na ošetření nepamatuje a tedy v něm nezanechá negativní zážitek.

Stejně tak je tato metoda vhodná při ošetření úzkostných a bojácných dospělých pacientů, především v rámci chirurgických a jiných vybraných výkonů.