Kořenové kanálky

Bolavý zub nemusí vždy končit extrakcí…

Kořenové kanálky

Poškození zubu (nejčastěji zubním kazem), které není včas ošetřeno, může způsobit nenávratné poškození zubního nervu – zánět, které se zpočátku projevuje citlivostí na studené (v některých případech i na teplé) podněty, následně spontánními bolestmi s narůstající intenzitou a citlivostí na „skus“ a poklep. Neléčený zánět nervu má tendenci šířit se do okolí kořene zubu a odtud dále do kosti a okolních struktur. Takto poškozený zub může být příčinou extrakce.

Abychom extrakci předešli, je nezbytné ošetření kořenového systému zubu. Tento proces spočívá v otevření nervové dutiny a nelezení jednotlivých kořenových kanálků (kterých může být rozdílný počet u jednotlivých zubů) a jejich dokonalé mechanické opracování, chemická dezinfekce a následné hermetické uzavření.

U takto ošetřeného zubu musí být zub opatřen dle indikace lékaře, výplní nebo i dostavbou a korunkou a to v co nejkratším čase.

K úspěšnému ošetření kořenových kanálků je nezbytný dokonalý přehled operačního pole, jehož v naší ordinaci dosahujeme díky použití operačního mikroskopu a dalších moderních přístrojů.

Kořen se zalomeným kořenovým nástrojem a zánětem v kosti - stav před
Kořen se zalomeným kořenovým nástrojem a zánětem v kosti - stav po odstranění nástroje a zaplnění kanálků - zánět hojí