Studio Dentistico

Nabízíme spolupráci lékařům v oblasti:

implantologie

zavedení implantátů, kostní augmentace, augmentace měkkých tkání, protetické dokončení u nás, nebo u referujícího lékaře

mikroskopické endodoncie

reendodoncie, odstranění zalomených nástrojů, pročištění obliterovaných kořenových kanálků, retrográdní ošetření

parodontologie a plastická chirurgie parodontu

krytí recesů pojivovým štěpem, rozšíření připojené gingivy, odtsranění slizničních tahů apod.

analgosedace

komplexní ošetření nespolupracujících dětí, případně dospělých anxiózních pacientů v analgosedaci

stomatochirurgie

extrakce, autotransplantace

zhotovení CBCT

RTG

Úkázky spolupráce

Spolupráce