Vstupní vyšetření

První krok ke zdravému chrupu

Dentistico - nejlepší zubaři Praha - Vinohrady - Flora

Vstupní vyšetření je prvním krokem na cestě, jejíž cílem je zdravý chrup a spokojený pacient. Jedná se o komplexní vyšetření dutiny ústní. Součástí vstupního vyšetření je důkladná kontrola jednotlivých zubů a dásní, kvalita předchozího ošetření (výplně, korunky, kořenové kanálky…), radiodiagnostika (OPG snímek + intraorální snímky), fotodokumentace, zubní hygiena a instruktáž techniky čištění zubů, konzultace aktuálního stavu orálního zdraví a předběžné stanovení léčebného plánu, včetně předběžné finanční rozvahy.

Teprve na základě tohoto podrobného vyšetření a konzultace požadavků pacienta je možné sestavit detailní plán ošetření. Součástí plánu je popis jednotlivých výkonů, fotodokumentace, časový plán a finanční kalkulace.