Korunky

Kde výplně nestačí…

Korunky a můstky

Zuby, které byly poškozeny kazem, nebo úrazem tak, že již nemohou být ošetřeny výplní musíme ošetřit pomocí korunky. Jedná se o zcela nový plášť zubu zhotovený v zubní laboratoři na základě přesného otisku situace v ústech pacienta. Velmi důležitá je přesnost takové náhrady, aby spára mezi korunkou a zubem byla co nejtenčí a bylo zabráněno průniku bakterií pod korunku a následné destrukci zubu.

Správně zvolenou korunkou jsme schopni korigovat tvar, barvu a do jisté míry i postavení zubu tak, aby barevně splynul s okolními zuby a obnovili jsme jeho funkci. Nejlepších estetických výsledků jsme schopni dosáhnout s korunkami čistě keramickými, které neobsahují kovové jádro a nebrání tím průchodu světla.

Výměna korunek
Výměna korunky