Dentální hygiena

Dentální hygiena je obor moderní stomatologie zabývající se prevencí vzniku zubního kazu a onemocnění závěsného aparátu zubu (zánětu dásní, parodontitidy).

Zatímco dříve byla pozornost zubních lékařů soustředěna zejména na léčbu poškozeného chrupu a nemocného parodontu, v dnešní době je čím dál více kladen důraz na předcházení samotnému vzniku těchto onemocnění, na prevenci. Tu v tomto případě představují především zuby čisté. Tento stav se tak stal cílem spolupráce mezi pacientem, dentální hygienistkou a stomatologem, neboť jak zní heslo Společnosti preventivní stomatologie: „Čistý zub nemůže onemocnět!“ Toto řešení je ve své podstatě řešením velice snadným, levným a především efektivním.

Jak probíhá návštěva u dentální hygienistky?

Na základě zhodnocení stavu chrupu, dásní a ústní hygieny dochází k odstranění povlaku a zubního kamene pomocí ultrazvukového přístroje a příslušných nástrojů (kyret). Následuje profesionální leštění zubů, jiným slovem depurace.

Dentální hygienistka pracuje ve spolupráci se zubním lékařem a provádí i tzv. konzervativní léčbu parodontitidy, při níž dochází k odstranění zubního kamene zpod dásní v hloubce tzv. parodontálních kapes.

Nedílnou součástí je motivace a instruktáž k užívání dentálních pomůcek, které významně přispívají k udržení orálního zdraví. Dentální hygienistka vám poradí, jak správně o zuby pečovat, vybere vhodnou techniku čistění zubů a takový typ zubních kartáčků, aby byl povlak důkladně odstraňován.

Na základě stavu chrupu hygienistka určí další kontrolní návštěvu.

Jak dlouho trvá návštěva u hygienistky?

Dentální hygiena

Pokud jdete na dentální hygienu poprvé, jedná se zpravidla o hodinovou návštěvu, záleží ovšem na stavu ústní hygieny.

Jak často bych měl/a navštěvovat dentální hygienu?

Na preventivní prohlídky bychom měli docházet dvakrát ročně, s tím souvisí
i návštěva dentální hygieny. Je známo, že po určité době ztrácíme motivaci
a čištění, zejména mezizubních prostor, se přestáváme věnovat pravidelně. Při kontrolních návštěvách tak dochází k remotivaci a reinstruktáži užívání příslušných pomůcek a také k dočištění míst, kde nebyla hygiena dostačující.

Je ošetření bolestivé?

Každý člověk je individuální tvor a s tím také souvisí práh bolesti, který se
u jednotlivců liší. Dentální hygiena by však neměla být bolestivou záležitostí pro nikoho z nás. V případě že se jedná o zánět dásně, případně parodontitidu, je možno provést ošetření v místní anestezii.

Jak docílit bělejších zubů?

Nejenže chceme mít zuby zdravé, ale také klademe důraz na estetiku. Dentální hygienistka odstraňuje pigmentace, které mohou být způsobeny barevnými nápoji (káva, čaj, červené víno), kouřením atd., a to pomocí pískovacího přístroje, odborně airflow.

Nabízíme i možnost samotného bělení bělícím gelem Opalescence. Bližší informace se vám podá přímo naše hygienistka.

*Parodontitida je zánětlivé infekční onemocnění, jehož hlavní příčinou je mikrobiální povlak dlouhodobě přítomný na zubech. Bakterie uvnitř povlaku mohou způsobovat destrukce závěsného aparátu zubu, a bez vhodné léčby tak může dojít až ke ztrátě postižených zubů.